ثبت نام آنلاین

 
 
کلاس های فعال در این تاریخ به شرح جدول زیر می باشد.
نکته مهم: این صفحه ویژه عزیزانی است که قصد دارند برای اولین بار در کلاس های موسسه علوم و فنون کادوس شرکت کنند. 
نام دوره
هزینه دوره
مدت دوره
ساعت کلاس
پایان ثبت نام
ملاحظات
TB2
430000 تومان
2 ماه (16 جلسه )
روزهای شنبه و چهارشنبه 19 تا 20:30
1401-11-26
ICDL1
700000 تومان
12 جلسه 2 ساعته
روزهای یکشنبه و سه شنبه 16 تا 18
1401-11-23
Pre-Intermediate(PI4)
470000 تومان
2 ماه (16 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:15 تا 18:45
1401-11-26
Elementary (E4)
470000 تومان
2 ماه (16 جلسه )
روزهای شنبه و چهارشنبه 17:15 تا 18:45
1401-11-26
Elementary(E1)
470000 تومان
2 ماه (16 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه 19 تا 20:30
1401-11-26
Beginner (B3)
470000 تومان
2 ماه (16 جلسه )
روزهای دوشنبه و پنجشنبه 15:30 تا 17:00
1401-11-26
Beginner (B2)
470000 تومان
2 ماه (16 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه 19 تا 20:30
1401-11-26
Beginner (B1)
470000 تومان
2 ماه (16 جلسه )
روزهای شنبه و چهارشنبه 15:30 تا 17:00
1401-11-26
Pre Intermediate (TPI1)
430000 تومان
2 ماه (16 جلسه )
روزهای شنبه و چهارشنبه 19 تا 20:30
1401-11-26
Elementart (TE1)
430000 تومان
2 ماه (16 جلسه )
روزهای شنبه و چهارشنبه 17:15 تا 18:45
1401-11-26
Starter (TS3)
430000 تومان
2 ماه (16 جلسه )
روزهای شنبه و چهارشنبه 19 تا 20:30
1401-11-26
Starter (TS2)
430000 تومان
2 ماه (16 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:15 تا 18:45
1401-11-26
Starter (TS1)
430000 تومان
2 ماه (16 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه17:15 تا 18:45
1401-11-26
M2C (زبان انگلیسی)
340000 تومان
2 ماه (16 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:15 تا 18:45
1401-11-26
M2A (زبان انگلیسی)
340000 تومان
2 ماه (16 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه 19 تا 20:30
1401-11-26
M1C (زبان انگلیسی)
340000 تومان
2 ماه (16 جلسه )
روزهای شنبه و چهارشنبه 19 تا 20:30
1401-11-26
M1A (زبان انگلیسی)
340000 تومان
2 ماه (16 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه 19 تا 20:30
1401-11-26
CH4 (زبان انگلیسی)
340000 تومان
2 ماه (16 جلسه )
روزهای شنبه و چهارشنبه 19 تا 20:30
1401-11-26
CH3 (زبان انگلیسی)
340000 تومان
2 ماه (16 جلسه )
روزهای یکشنبه و سه شنبه 19 تا 20:30
1401-11-26
CH1 (زبان انگلیسی)
340000 تومان
2 ماه (16 جلسه )
1401-11-26
مدیریت ارشد کسب و کار
12800000 تومان
یکسال
روزهای سه شنبه و چهارشنبه 16:30 تا 18:30
1401-11-16
حسابداری جامع کسب و کار
1900000 تومان
3 ماه
روزهای شنبه و چهارشنبه 16 تا 18
1401-11-28
نرم افزار AutoCAD
1350000 تومان
15 جلسه
روزهای یکشنبه و سه شنبه 18 تا 19:30
1401-11-21
نرم افزار Revit
1550000 تومان
20 جلسه
روزهای شنبه و سه شنبه 16 تا 18
1401-11-25
تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی
1980000 تومان
10 جلسه 2 ساعته
روزهای سه شنبه 19 تا 17
1401-11-25
فتوشاپ
1400000 تومان
24 جلسه (2ساعته)
روزهای یکشنبه و سه شنبه 18 تا 16
1401-11-25
مراحل ثبت نام :
  • پرداخت آنلاین شهریه
  • تماس از طرف موسسه برای دریافت اطلاعات و مدارک تکمیلی  
  • انتظار برای تماس کارشناسان موسسه برای تعیین سطح