سرفصل دوره پادفک زبان روسی 25 آذر 98
طول دوره : 90 ساعت   سرفصل دوره :   بازدیدی از موزه هرمیتاژ مکالمات تلفنی مشکلات غیرمنتظرانه ویکا و والودیا نامه می نویسند. قبل از عزیمت از لنینگراد هتل در ساحل دریا در سینما سفری به کوهستان خداحافظی   منابع دوره : 1-К.И. Пехливанова и М. Н. Лебедева, Грамматика русского языка в  иллюстрациях, издательство Нагус, 1384 г. ...