نشانی: گیلان - رشت - میدان گاز - به سمت میدان مصلی (توشیبا) - انتهای پل روگذر موسسه آموزش عالی آزاد علوم فنون کادوس

تلفن : 01334939

 تلفکس : 01334939 (داخلی 1)

پست الکترونیک :kadoosguilan@kadoos-ac.ir

لینک کانال تلگرام زبان انگلیسی :https://t.me/languageolumfonunkadoos

لینک کانال تلگرام وکالت :https://t.me/dadafaringuilan

لینک کانال تلگرام مرکز فراگیر کادوس : https://t.me/faragirkadoos

لینک کانال تلگرام کامپیوتر:https://t.me/itolumfonunkadoos

آدرس صفحه اینستاگرام موسسه : @olumfonun.kadoos