لیست قبول شدگان در آزمون وکالت سال 1399 22 آذر 00
دانشپذیران موسسه آموزش عالی آزاد علوم فنون کادوس همکار رسمی مشاهیر مهر دادآفرین همچون سال های گذشته افتخار آفریدند  

لیست قبول شدگان در آزمون وکالت سال 1398 14 دی 98
دانشپذیران موسسه آموزش عالی آزاد علوم فنون کادوس همکار رسمی مشاهیر مهر دادآفرین همچون سال های گذشته افتخار آفریدند

لیست قبول شدگان در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 97 9 بهمن 97
دانشپذیران موسسه آموزش عالی آزاد علوم فنون کادوس در آزمون کارشناسی ارشد فراگیرپیام نور سال 97 همچون سال های گذشته افتخار آفریدند

لیست قبول شدگان در آزمون وکالت سال 1397 8 بهمن 97
دانشپذیران موسسه آموزش عالی آزاد علوم فنون کادوس همکار رسمی مشاهیر مهر دادآفرین همچون سال های گذشته افتخار آفریدند

لیست قبول شدگان در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 96 17 بهمن 96
دانشپذیران موسسه آموزش عالی آزاد علوم فنون کادوس در آزمون کارشناسی ارشد فراگیرپیام نور سال 96 همچون سال های گذشته افتخار آفریدند  

لیست قبول شدگان در آزمون وکالت سال 1396 20 دی 96
دانشپذیران موسسه آموزش عالی آزاد علوم فنون کادوس همکار رسمی مشاهیر مهر دادآفرین همچون سال های گذشته افتخار آفریدند

لیست قبول شدگان موسسه در آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور 16 اسفند 95
یکی از ویژگیهای دانشـگاه های باز (Open University) در جهـان ، تکیه بر آمادگی و توانمندیهای علمی داوطلبان ورود به آمـوزش عالی برای برنامه های تحصیلی ویژه رشته و گرایش های تخصصی است که داوطلب، علاقمند بـه ادامه تحصیل در آن است . در این راستا ...

لیست قبول شدگان موسسه در آزمون کارآموزی وکالت سال1395 15 اسفند 95
آزمون کارآموزی وکالت هر ساله در آذر ماه برگزار می گردد که سهمیه قبول شدگان در کانون های مختلف ، متفاوت است. در سال 1395 سهمیه کانون گیلان ، 50 نفر بود که تعداد 16 نفر از دانشپذیران این مرکز که از خدمات آزمون یا ...