مدیر امور آموزشی موسسه 19 فروردین 96
خانم شراره توحیدی - مدیر امور آموزشی مؤسسه سال تولد 1364 محل تولد رشت سال و محل اخذ مدرک دیپلم متوسطه                 ریاضی فیزیک / سال 1381 کارشناسی                    دانشگاه گیلان / ریاضی محض / سال 1387 کارشناسی ارشد              دانشگاه آزاد واحد لاهیجان/ ریاضی کاربردی / 1390 رشته علمی                  ریاضی پست سازمانی               مدیر امور آموزشی   فعالیت ...