منابع و بودجه بندی آزمون‌های آزمایشی وکالت 17 فروردین 96
منابع آزمون کارآموزی وکالت حقوق مدنی قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان چاپ سی‌ام به بعد همراه با قوانین مرتبط ذکر شده در منابع کتاب مبانی حقوق مدنی: اموال و مالکیت تألیف: مجتبی جرعه نوش انتشارات مشاهیر دادآفرین کتاب مبانی حقوق مدنی: اعمال حقوقی و تعهدات ...