تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی 26 تیر 98
💢دوره تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی کادوس

🔹آموزش به صورت عملی و تئوری
🔹با ارائه گواهینامه رسمی و قابل ترجمه از وزارت علوم


✨تنها موسسه آموزش عالی آزاد دارای مجوز رسمی برگزاری این دوره در استان✨   از اهداف اصلی این دوره تربیت نیروهای ...