منابع آزمون و ضرایب 9 اسفند 95
در آزمون کارآموزی وکالت شش عنوان درسی از داوطلبان امتحان به عمل می آید که هر یک دارای منبع خاصی برای مطالعه می باشد. این عناوین ، منابع هر یک و ضرایب آنها به شرح زیر است :

١ـ حقوق مدنی با ...

چگونگی اخذ پروانه وکالت دادگستری 9 اسفند 95
با توجه به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٧/١/١٣٧٦ کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال ( معمولاً این آزمون در پاییز هر سال برگزار می شود ) نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با ...