تعریف حسابداری 22 فروردین 96
حسابداری مجموعه ای از قوانین و روش های به هم پیوسته برای اداره امور مالی یک کسب و کار است. که شامل روش های مشخص برای بررسی صورت های مالی، دفتر روزنامه و جریان نقدینگی است. همه این روش ها در یک پکیج ویژه جمع ...