فارغ‌التحصیلان می‌توانند در کلیه موسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخه‌های زیر مشغول کار شوند:

✅حسابداری مالی: در کلیه شرکت‌ها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی

✅حسابداری صنعتی: در کلیه واحدهای صنعتی و شرکت‌های تولیدی

✅حسابداری دولتی: در کلیه سازمان‌ها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذیحساب
✅حسابداری مالیاتی: در ادارات دارایی.

✅حسابداری بیمه: در موسسات بیمه.

✅حسابداری بانک‌ها: در شعبه‌ها و سرپرستی بانک‌ها

حسابداران پس از مدتی اشتغال به کار حسابداری می‌توانند در سمت مدیریت مالی واحدهای تجاری، ایفای نقش نمایند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code