کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دوره ای است مشتمل بر دروس نظری و عملی و برنامه تحقیقاتی در زمینه های طراحی برنامه ها وسیستمهای نرم افزاری بزرگ که  بصورت امن، حفاظت شده و قابل اطمینان تعریف می شوند .

فارغ التحصیلان این دوره مهارتهائی را در زمینه اصول توسعه برنامه و یاسیستمهای برنامه سازی، نحوه ارزیابی و تائید یک برنامه و یاسیستم برنامه سازی، نحوه تعریف ویژگیهای یک سیستم بزرگ ونحوه آنالیزآن، نحوه تکمیل سیستمهای نرم افزاری درنسلهای مختلف، نحوه طراحی نرم افزارهائی که داری ویژگیهای قابل فهم بودن می باشند،و نحوه تائید ویژگیها و مشخصات خاص موجود دریک سیستم نرم افزاری بزرگ کسب می کنند.
هدف از این دوره تربیت افرادی است که با تولید،توسعه وتکمیل سیستمهای نرم افزاری بزرگ و برنامه ریزی درجهت بهره گیری مؤثر از امکانات موجود، حرکت بسوی استقلال فنی را درعصر انفورماتیک موجب شوند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code