روانشناسان بالینی نیز مانند سایر روانشناسان به مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی علاقه مند هستند.

روانشناسان بالینی مثل بقیه روانشناسان درباره رفتار انسان ها پژوهش میکنند و میخواهند نتایج پژوهش را به کار بندند و به سنجش فردی بپردازند. اما شاید بتوان گفت که اصلی ترین تفاوت روانشناسان بالینی و روانشناسان عمومی در این است که روانشناسان بالینی پا را از مطالعه صرف فراتر نهاده و اقدام به "مداخله"، یعنی ایجاد تغییر در رفتار و روان انسان، می نمایند.
غالب کارهای روانشناس بالینی در راستای تشخیص و درمان، و آموزش و پژوهش است.

دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود با همکاری و نظارت استادان روانپزشکی و روانشناسی بالینی علاوه بر تشخیص و درمان اختلال های روان شناختی، به امر آموزش و پژوهش در زمینه های فوق بپردازند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code