همایش تخصصی شبکه 19 اردیبهشت 97
برگزاری همایش شبکه 17 اردیبهشت ماه در سالن همایش موسسه آموزش عالی آزاد علوم فنون کادوس برگزار گردید.  

سامانه دانشجویان

توجه: شناسه همان شماره موبایل و رمز عبور همان شماره شناسنامه می باشد