کارگاه یک روزه مقاله نویسی 7 شهریور 96

کاربرد اکسل در حسابداری 7 شهریور 96

قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد کاربردی 7 شهریور 96

سرمایه گذاری در بورس 7 شهریور 96

دوره کوتاه مدت رسیدگی صورتهای مالی از طریق استانداردهای حسابرسی 7 شهریور 96

دوره های جامع کاربردی حسابرسی 7 شهریور 96

دوره جامع کاربردی حسابداری 7 شهریور 96

حسابداری مدیریت 7 شهریور 96

حسابداری حقوق و دستمزد 7 شهریور 96

حسابداری پیمانکاری 7 شهریور 96

حسابداری پایه 7 شهریور 96

آشنایی با امور بانکی 7 شهریور 96

حسابداری پیشرفته 21 فروردین 96
شایستگی ها و مهارت­های قابل انتظار:   ـ طراحی و اجرای سیستم های حسابداری و مالی   ـ انجام امور حسابداری مربوط به شرکت های سهامی و تضامنی  ـ حسابرسی شرکت بازرگانی، تولیدی و خدماتی  ـ تسلط کامل به اصول علم اقتصاد  ـ آشنایی و تسلط با سیستم حسابداری صنعتی پیشرفته  ـ  انجام ...

حسابداری مقدماتی 21 فروردین 96
شایستگی ها و مهارت­های قابل انتظار: - انجام امور حسابداری عمومی در موسسات خدماتی و  بازرگانی
  ـ آشنایی و تسلط کامل بر اصول پذیرفته شده حسابداری   ـ آشنایی و تسلط با اصول علم اقتصاد   ـ آشنایی و تسلط با سیستم حسابداری صنعتی   ـ  انجام امور مربوط به ثبت ...

حسابداری مالی 21 اسفند 95
هدف دوره در یک بررسی کلی کمبود نیروی انسانی دارای تخصص در این بخش حسابداری کاملاً واضح می باشد و عدم اطلاعات لازم و کافی کارکنان مالی و حسابداری و از طریق تغییرات سریع در جوامع امروزی و نگرش های جدید به اقتصاد و تجارت، حسابداری ...

سامانه دانشجویان

توجه: شناسه همان شماره موبایل و رمز عبور همان شماره شناسنامه می باشد