ثبت نام ترم تابستان زبان آلمانی 3 تیر 00
موسسه اموزش عالی ازاد علوم فنون کادوس
تنها مرکز مجاز زبان خارجی برای افراد بالای بیست سال

بزرگترین دپارتمان آلمانی رشت 26 اردیبهشت 96
دپارتمان آلمانی تیم آموزشی مستند آلمانی کتب آموزشی فراگیری زبان اسامی قبول شدگان در انستیتو گوته مطالب کمک آموزشی در آزمون های B1 انیستستو گوته دانستنی های راجع به زبان آلمانی جذب مدرس لیست نمرات