نرم افزارهای کاربردی مهندسی مکانیک 18 مرداد 97
>> معرفی نرم افزار Catia   قوی ترین نرم افزار طراحی، مهندسی ( تحلیل ) و تولید با کمک کامپیوتر نرم افزار کتیا نرم افزاری قوی برای طراحی به کمک کامپیوتر (CAD)، مهندسی (تحلیل) به کمک کامپیوتر (CAE) و ساخت به کمک کامپیوتر (CAM) از سیستمهای ...

نرم افزارهای کاربردی مهندسی صنایع 18 اسفند 95
>> نرم افزار مدیریت پروژه (project management software)   هدف آموزش این نرم افزار ، تخمین زدن، طرح ریزی، زمان بندی، کنترل هزینه، مدیریّت بودجه، تخصیص منابع، نرم‌افزارهای ارتبازی و همکاری، مدیریت کیفیت، مستندسازی و سیستم‌های مدیریتی که همگی با پروژه‌های بزرگ و پیچیده سروکار دارند. این نرم‌افزار ...