اساتید دوره های آمادگی آزمون وکالت 20 فروردین 96
آیین دادرسی مدنی استاد جناب آقای کمالوند آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی-استاد خانم جعفرپور اصول فقه استاد شب خیز حقوق جزا استاد گلدوزیان حقوق مدنی استاد جرعه نوش-استاد آریان زاده تجارت استاد رشیدی نسب  

سامانه دانشجویان

توجه: شناسه همان شماره موبایل و رمز عبور همان شماره شناسنامه می باشد