شرایط ورود به دوره 28 فروردین 96
  1-داشتن حداقل مدرک لیسانس 2-شرکت در مصاحبه حضوری   تیم MBA کادوس بر اساس تحقیقات انجام شده در سطح استان و با توجه به سرفصل MBA در مدرسه های معتبر جهان برنامه آموزشی دوره های MBA را تدوین نموده است     ویژگی های دوره هایMBA  کادوس:   1-      ارایه گواهینامه  معتبر  ...