طول دوره : 90 ساعت

 

سرفصل دوره :

 

  1. بازدیدی از موزه هرمیتاژ
  2. مکالمات تلفنی
  3. مشکلات غیرمنتظرانه
  4. ویکا و والودیا نامه می نویسند.
  5. قبل از عزیمت از لنینگراد
  6. هتل
  7. در ساحل دریا
  8. در سینما
  9. سفری به کوهستان
  10. خداحافظی

 

منابع دوره :

1-К.И. Пехливанова и М. Н. Лебедева, Грамматика русского языка в  иллюстрациях, издательство Нагус, 1384 г. .

2-1388، پرسکا ،راهنمای روسیه ( دوره پیشرفته )  ،  وی.ای آنتونوا، آ.آ تالستیخ، ام.ام ناخابینا، علیرضا اکبری پور-

3 -Svetlana Le Fleming, Susan E. Kay, Colloquial Russian,  Routledge , 1997-09-08

4- Lexus, Rough Guides, The Rough Guide to Russian Dictionary Phrasebook 3 , Rough Guides - 2006-07-17-

5- Svetlana Le Fleming, Susan E. Kay, Colloquial Russian,  Routledge , 1997-09-08

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
سامانه دانشجویان

توجه: شناسه همان شماره موبایل و رمز عبور همان شماره شناسنامه می باشد