طول دوره :

 

سرفصل دوره :

1- مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2- مدیریت استراتژیک پیشرفته

3- تحلیل اقتصاد بین الملل

4- آینده پژوهی

5- تحلیل رفتار مصرف کننده

6- مهارت های نوین رهبری سازمان

7- مدیریت ریسک

8- مدیریت نوآوری

9- روش تحقیق

10- مذاکرات تجاری

11- مدیریت برند و برندسازی

12- مدیریت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار

13-مدیریت زنجیره تامین

14- سرمایه های اجتماعی 

15- سمینار

 

 

منابع دوره :

- مدیریت منابع انسانی پیشرفته :

 • علوم انسانی/ نویسندگان :حسین صفرزاد، محمود احمدی شریف،علیرضا ذاکری
 • نشر: دانشگاه تربیت شهید رجایی

- مدیریت استراتژیک پیشرفته :

 • نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک/ تالیف : دکتر علی احمدی،مهدی فتح الله ، ایرج تاج الدین / انتشارات تولید دانش
 • سازمان استراتژی محور / تالیف: Robert s.plan & David p.Norton
 • انتشارات نگاه دانش ویرایش جدید
 • مدیریت استراتژیک/ نویسنده : Fred r.David ترجمه: اعرابی و پارسائیان
 • نشر: دفتر پژوهش های فرهنگی
 • جنگل استراتژی/ نویسنده : Mintz Berg       ناشر: دکتر پورداریانی

- تحلیل اقتصاد بین الملل

 • International Economics: Trade and Financial Relation
 • ترجمه: دکتر علیرضا رحیمی بروجردی
 • انتشارات : سمت
 • International Economics (9th edition)
 • نویسنده :  Steven Husted & Michael Melvin   انتشارات : Prentic Hall

- آینده پژوهی

استعداد تحصیلی ،زبان انگلیسی،تئوری مدیریت،مدیریت راه بردی ، آمار(استنباطی و توصیفی ) روش تحقیق( علوم رفتاری دکتر زهره سرمد، عباس بازرگان)

- تحلیل رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده /مولفان: جان موون و مایکل مایز / ترجمه : دکتر کامبیز حیدرزاده

نشر: موسسه کتاب مهربان

- مهارتهای نوین رهبری سازمان

رفتار سازمانی رابینز

- مدیریت ریسک

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه گذاری / نویسندگان : رضا راعی، علی سعیدی/انتشارات سمت

مدیریت ریسک منابع انسانی / نویسندگان : آرین قلی پور، الهام ابراهیمی

انتشارات کتاب مهربان

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
سامانه دانشجویان

توجه: شناسه همان شماره موبایل و رمز عبور همان شماره شناسنامه می باشد