نمرات ازمونهای زبان 21 اسفند 97
نمرات زبان آموزان در داخل کانال براساس کد اعلام می شود جهت اطلاعات بیشتر در کانال زبان عضو شوید .
با تشکر
https://t.me/languageolumfonunkadoos

سامانه دانشجویان

توجه: شناسه همان شماره موبایل و رمز عبور همان شماره شناسنامه می باشد