برگزاری اولین مرحله آزمون گام نخست وکالت 1397 14 بهمن 96
شروع هوشمندانه آزمون های حرفه ای گام نخست وکالت دادآفرین با حضور دانش پذیران کوشا در موسسه آموزش عالی آزاد علوم فنون کادوس برگزار گردید و دانشپذیران از مشاوره رتبه های 1 و 18 کانون گیلان در سال 1396 استفاده نمودند.

سامانه دانشجویان

توجه: شناسه همان شماره موبایل و رمز عبور همان شماره شناسنامه می باشد