طراحی سه بعدی معماری
POST PRODUCTION 4 اسفند 95
طراحی سه بعدی معماری

نرم افزار تکمیلی 3DMAX
VRAY 4 اسفند 95
نرم افزار تکمیلی3DMAX

نرم افزار طراحی معماری
3D MAX 4 اسفند 95
نرم افزار طراحی معماری

نقشه کشی و طراحی سه بعدی
REVIT ARCHITECTURE 4 اسفند 95
نقشه کشی و طراحی سه بعدی

سامانه دانشجویان

توجه: شناسه همان شماره موبایل و رمز عبور همان شماره شناسنامه می باشد