طول دوره : 96 ساعت

 

سرفصل دوره :

 

1.primi contatti

2.lo e gli altri

3 . buon appetito

4. temp libero

5 . in albergo

6. in giro per l’ltalia

7.andiamo in vacanza

8. sapori d’ltalia

9.vita quotidiana

10. fare acquisti

11. La famiglia

12. Da piccola

13. Non è bello ciò che è bello

14. Appuntamenti

15. Buon viaggio!

16. L’important è mangiare bene!

17. Mens sana

18. Mondo del lavoro

19. Casa dolce casa

20. incontri

 

منابع دوره

1-Luciana Ziglio.Giovanna,Espresso1,Alma Edizioni Firenze,2005

2-Maria Bali.Giovanna Rizzo,Espresso2,Alma Edizioni Firenzw,2005

3- Katerin Katerinov & M.C.Boriosi Katerinov,Lalingua Italiana Per Stranieri,Corso Elementare ed Intermedio,1985

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
سامانه دانشجویان

توجه: شناسه همان شماره موبایل و رمز عبور همان شماره شناسنامه می باشد