مشخصات و اطلاعات دوره های تخصصی زبان فرانسه

دوره های تخصصی زبان فرانسه شامل دوره های فوق می باشند:

  • دوره های تخصصی DELF
  • دوره های تخصصی DALF
  • دوره های ویژه مصاحبه سفارت
  • دوره های تخصصی TCF
  • دوره های تخصصی فرانسه TEF Canada
  • دوره های تخصصی TEF AQ
  • دوره زبان فرانسه برای سطح B2
  • دوره بحث آزاد زبان فرانسه

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
سامانه دانشجویان

توجه: شناسه همان شماره موبایل و رمز عبور همان شماره شناسنامه می باشد