بر اساس آنچه که دانشگاه پیام نور اعلام کرده است وام شهریه به دانشجویان دانشگاه پیام نور از ترم اول برای کلیه دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیر داده می شود.

این وام شهریه همان وام شهریه صندوق رفاه دانشجویی است که دانشجویان باید ابتدا نسبت به تشکیل پرونده در امور دانشجویی مرکز خود اقدام کرده باشند.


وام شهریه کارشناسی:

دانشجویان کارشناسی پیام نور می توانند در 8 نوبت هر ترم مبلغ 3 میلیون ریال (300 هزار تومان ) از وام دانشجویی دانشگاه استفاده نمایند.

 

وام شهریه کارشناسی ارشد:

دانشجویان کارشناسی ارشد پیام نور می توانند در هر ترم مبلغ 11.500.000 ریال (یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان) وام شهریه بگیرند.

 

وام شهریه دکتری :

دانشجویان دکترا پیام نور نیز در 8 نوبت مبلغ 25.000.000 ریال (2 میلیون و پانصد هزار تومان) وام شهریه دریافت کنند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
سامانه دانشجویان

توجه: شناسه همان شماره موبایل و رمز عبور همان شماره شناسنامه می باشد