امکان تعیین محل آزمون برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیام نور فعال شد. بوسیله این امکان دانشجویان ارشد به راحتی می توانند با مراجعه به سیستم پیام نور نسبت به تعیین محل آزمون خود اقدام کنند.

دانشجویان کارشناسی ارشد پیام نور در هر شهری که بخواهند می توانند امتحانات خود را بدهند.

با این امکان دانشجویان ارشد به راحتی می توانند با مراجعه به سیستم پیام نور نسبت به تعیین محل آزمون خود اقدام کنند.

هیچ محدودیتی برای این دسته از دانشجویان در انتخاب مرکز آزمون خود وجود ندارد.

 

نکات مهم:

1. دانشجویان مجاز به انتخاب هر مرکزی می باشد. مهم نیست که مرکز مورد نظر شما ارشد داشته باشد یا خیر و یا رشته شما را داشته باشد یا خیر.

2. این موضوع برای شهر تهران استثنا می باشد. دانشجویان فقط از چهار مرکز موجود در شهر تهران یعنی پیام نور تهران جنوب ، پیام نور تهران شمال ، پیام نور تهران شرق و پیام نور تهران غرب فقط مرکزی را می توانند انتخاب کنند که رشته آنها را داشته باشد!

اگر رشته دانشجو در هیچ یک از چهار مرکز تهران وجود نداشت ، هر کدام را که بخواهند می توانند انتخاب کنند.

3. در تعیین محل آزمون ، شهریه و استاد تغییری نخواهد کرد و فقط محل آزمون دانشجو تغییر خواهد کرد.

4. دانشجویان برون مرزی مجاز به انتخاب مرکز آزمون نمی باشند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
سامانه دانشجویان

توجه: شناسه همان شماره موبایل و رمز عبور همان شماره شناسنامه می باشد