• کلاس‌های استاندارد آموزشی شامل سامانه‌های سرمایش، گرمایش، نور، صدا و انواع تجهیزات کمک آموزشی بصری
  • فضای مناسب جهت مشاوره‌های آموزشی
  • فضای پاسخگویی به متقاضیان
  • فضای ویژه جهت انجام امور اداری و ثبت نام
  • واحد انتشارات
  • واحد سنجش و ارزشیابی
  • وب سایت
  • سامانه پیام کوتاه اختصاصی

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
سامانه دانشجویان

توجه: شناسه همان شماره موبایل و رمز عبور همان شماره شناسنامه می باشد