یکی از ویژگیهای دانشـگاه های باز (Open University) در جهـان ، تکیه بر آمادگی و توانمندیهای علمی داوطلبان ورود به آمـوزش عالی برای برنامه های تحصیلی ویژه رشته و گرایش های تخصصی است که داوطلب، علاقمند بـه ادامه تحصیل در آن است .

در این راستا شـرکت در دوره های فراگیر برای هر رشتـه ای که داوطلب علاقه تحصیلی آن را داشتـه باشد بدون توجه به زمینه تحصیلی قبلی وی امکان پذیر می بـاشد و برای سنجش میـزان توانمنـدی ها و آمادگی تحصیلی داوطلبان به آنان اجازه داده شده است که در رشته مورد علاقه به عنوان دانشپـذیر ثبت نام نموده و تعدادی از واحدهای درسی رشته انتخابی خویش را طبق بـرنامه دانشـگاه مطالعه و بـا کسب آمـادگی های علمی لازم در آزمون پایان نیمسال دانشپذیری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور به صورت سراسری برگزار می شود شرکت نماید.

داوطلب در صورت کسب حد نصاب های علمی لازم در آزمـون بر طبـق ضوابط و مقـررات مصـوب شورای گسترش آموزش عـالی کشـور از وضعیت دانشپذیری بـه وضعیـت دانشجـویی تغییر یافته و تحصیـل وی در دانشگاه پیـام نور به صـورت دانشجـو در نیمسال دوم دانشگاه در رشتـه تحصیلی انتخـابی  میسّر خواهد بود.

موسسه آموزش عالی آزاد علوم فنون کادوس با مجوز رسمی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری کلاس های آمادگی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور را برگزار می نماید.

لیست تعدادی از قبول شدگان در آزمون ورودی فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم سال 1395 موسسه آموزش عالی  آزاد علوم فنون کادوس

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
سامانه دانشجویان

توجه: شناسه همان شماره موبایل و رمز عبور همان شماره شناسنامه می باشد