کلاس های حضوری آمادگی آزمون فراگیــــــر پیــــــام نــــــور در رشته های زیر برگزار خواهد شد:

آموزش زبان انگلیسی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت کسب و کار MBA

مهندسی عمران - سازه

مهندسی عمران - مدیریت ساخت

مهندسی عمران - راه و ترابر

حسابداری

حقوق خصوصی

حقوق جزا و جرم شناسی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی عمومی

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

مهندسی برق - الکترونیک

مهندسی معماری

مدیریت آموزشی

مدیریت ورزشی

پژوهش هنر

 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code