کارشناسی ارشد :

داوطلبان برای تبدیل وضعیت از دانش پذیر به دانشجو می بایست در امتحانات پایان نیم سال دانش پذیری که شامل 8 تا 10 واحد درسی می بـاشد شرکت کنند و نمره نهایی لازم برای قبولی که براسـاس تأثیر 80 درصدی میانگین دروس حاصل از آزمون و تأثیر20 درصدی میانگین مدرک کارشناسی محاسبه می گردد را کسب نمایند.

تذکر: میانگین مدرک کارشناسی برای فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته، حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code