نشانی: گیلان - رشت - میدان گاز - به سمت میدان مصلی (توشیبا) - انتهای پل روگذر موسسه آموزش عالی آزاد علوم فنون کادوس

تلفن : 01333362501

 تلفکس : 01333362531 (داخلی 1)

پست الکترونیک :kadoosguilan@kadoos-ac.ir

- دپارتمان مدیریت :management@kadoos-ac.ir

- دپارتمان ICT@kadoos-ac.ir  :ICT

- دپارتمان زبان : language@kadoos-ac.ir

لینک کانال تلگرام زبان انگلیسی :https://t.me/languageolumfonunkadoos

لینک کانال تلگرام دوره های کوتاه مدت موسسه: https://t.me/olumfonunkadoos

لینک کانال تلگرام وکالت :https://t.me/dadafaringuilan

لینک کانال تلگرام مرکز فراگیر کادوس : https://t.me/faragirkadoos

لینک کانال تلگرام زبان آلمانی : https://t.me/olumfonunkadoosdeutsch

لینک کانال تلگرام مدیریت : https://t.me/managementolumfonunkadoos

لینک کانال تلگرام حسابداری : https://t.me/accolumfonunkadoos

لینک کانال تلگرام کامپیوتر:https://t.me/itolumfonunkadoos

لینک کانال تلگرام زبان فرانسه : https://t.me/AAAAAD9vMKA8dQVlowCWg

آدرس صفحه اینستاگرام موسسه : @olumfonun.kadoos

 

  

سامانه دانشجویان

توجه: شناسه همان شماره موبایل و رمز عبور همان شماره شناسنامه می باشد